Obchody rocznicy Konstytucji 3 maja - 2017

Dzień 3 maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. W styczniu 1951 r. święto 3 maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. 
Nasi strażacy co roku biorą udział w uroczystej mszy świętej i apelu na miejscowym skwerze. Na dzisiejszych obchodach był obecny poczet sztandarowy OSP i delegacja z kwiatami.

Wizyta ukraińskich strażaków 25 kwietnia 2017

We wtorek 25 kwietnia gościliśmy w naszej strażnicy delegację ukraińskich strażaków oraz państwowych urzędników. Delegacji z ramienia polskich strażaków asystował członek prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz. Podczas spotkania obecny był Komendant Powiatowy PSP w Wołominie mł. bryg. Andrzej Wysocki. Celem wizyty naszych ukraińskich kolegów było zobaczenie jak funkcjonuje ochotnicze pożarnictwo, na Ukrainie system wolontariacki jest w powijakach i wizyta m.in w naszej jednostce miała na celu pobranie wzorców do naśladowania. Zaprezentowaliśmy naszym ukraińskim kolegom nasz sprzęt, remizę oraz nasze umiejętności z zakresu udzielania KPP. 


Członkami delegacji byli:

Pan Boris Platkevych - Prezydent Ukraińskiej Federacji Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Technicznego

Pani Inna Chikalo - Dyrektor Centrum Naukowo-Technicznego Ukraińskiej Federacji Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Technicznego

Pan Volodymyr Tymofieiev - Sekretariat Rady Ministrów Ukrainy

Prof. Vasil Karabyn - Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia

Pan Gennadiy Goncharuk - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Departament formułowania polityki

Baitala Mykhailo - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Departament Rozwoju I Współpracy z Państwową Służbą Ratownictwa

Gen. Ivan Krisa - Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Ukrainy

 
Read More: Wizyta ukraińskich strażaków 25 kwietnia 2017