HISTORIA

     Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce ma swoje początki 2 lutego 1929 roku, kiedy to w Osiedlu Zielonka Letnisko (wówczas gmina Marki, powiat warszawski) odbyło się pierwsze Walne Zebranie założycielskie. Przybyło w sumie 60 osób, z czego 32 osoby stały się Członkami Założycielami.

     Aby straż mogła oficjalnie działać, na Walnym Zgromadzeniu założycieli wybrano pierwszy Zarząd w którym Prezesem był Władysław Klajmic. W obecności władz osiedlowych gminy Marki i przedstawicieli powiatu, Towarzystwo OSP zaczęło swoją działalności,a oficjalne zarejestrowanie w Warszawie nastąpiło 31 marca 1929 roku pod numerem ewidencyjnym 635. Początki były trudne, a OSP była finansowana głównie ze składek strażaków oraz datków lokalnej społeczności, które były zbierane głównie na imprezach kulturalnych. Dzięki temu można było zakupić pierwsze mundury wyjściowe oraz ubrania robocze.

     Składki mieszkańców przeznaczone były również na zakup instrumentów muzycznych oraz ubrań dla członków orkiestry OSP w Zielonce, którą założono w 1932 roku i liczyła na początku 18 muzyków. Jej działalność trwała do roku 1959 kiedy to władze komunistyczne zakazały orkiestrze dętej występowania w mundurach strażackich podczas uroczystości kościelnych.

     W 1931 roku powołano Komitet Społecznej Fundacji Sztandaru , a 4 maja 1932 roku ufundowany przez Zarząd OSP, strażaków i mieszkańców sztandar został uroczyście wręczony jednostce. W czasie wojny sztandar był przechowywany przez Bronisława Suskiego, wraz z nim został wywieziony do Niemiec ale wrócił do Zielonki w 1946 roku. Drugi sztandar ufundowany przez społeczność miasta, straż otrzymała w 1979 roku. Trzeci sztandar został przekazany w 1994 roku i jest w jednostce do dzisiaj.

     Pierwszą siedzibą Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce od 28 czerwca 1931 r. była działka leżąca na zbiegu ulic Kolejowej i Mickiewicza. Czasy wojenne nie położyły kresu funkcjonowania OSP, lecz w dużym stopniu ograniczyły jej działalność. Od 1939 roku wielu strażaków zostało powołanych do obrony kraju, ale ci co pozostali starali się utrzymać działalność pożarniczą, pomimo że straż została zlikwidowana jako organizacja społeczna. Pomimo to młodzi ludzie zgłaszali się jako ochotnicy do akcji pożarniczych, co było mile widziane przez Niemców. Dzięki takiej działalności gospodarz Józef Kosiński zdołał ocalić wszystkie instrumenty strażackiej orkiestry.

     Od 1945 roku wraz z formowaniem się rządów komunistycznych w Polsce, następowało reaktywowanie straży pożarnej. W latach 1949-1950 rozpoczęto budowę nowej siedziby OSP Zielonka mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 22. Oddano ją do użytku na przełomie lat 1951-52. Zaś pierwszy wóz pożarniczy straż pozyskała dzięki mieszkańcom, którzy sami wyremontowali poniemiecki samochód.

     W latach 1954-58 w zielonkowskiej straży często zmieniał się Zarząd, który nie radził sobie z zarządzaniem jednostką oraz nie otrzymał akceptacji Miejskiej Rady Narodowej, a młodzi strażacy licznie opuszczali szeregi straży. Z tego powodu w roku 1959 powołano komisaryczny Zarząd OSP, który zakończył działalność straży. Ponownego powołania straży do życia dokonał komendant powiatowy Straży Pożarnej w Wołominie – mł. kpt.poż. Czesław Trzciński w dniu 13 października 1966 roku. Prezesem reaktywowanej jednostki został Edmund Piorunkiewicz a komitet liczył 26 członków.

     W 1968 roku otrzymano pozwolenie na budowę nowej strażnicy przy ulicy Mickiewicza 16, gdzie mieści się do dzisiaj. Po 7 latach, dnia 24 maja 1975 roku nastąpiło uroczyste oddanie remizy do użytku. W 1976 roku straż otrzymała wóz bojowy jakim był Star 26. Kolejnymi wozami, które należały do zielonkowskich strażaków były Star 266, Mercedes, Star-Man, Toyota Hillux, Renault Midlum oraz najnowsza Scania. Z roku na rok do straży wstępowało coraz więcej chętnych, zmieniały się składy osobowe Zarządów a co roku odbywały się Walne Zebrania członków na których ustalano ważne kwestie związane z poprawnym funkcjonowaniem straży w Zielonce.

     Od tamtej pory struktury straży nie zmieniają się, Zarząd odbywa posiedzenia, co roku członkowie zbierają się na Walnym Zgromadzeniu i omawiają działalność straży, a także planują prace na kolejne lata. Z roku na rok straż i jej Członkowie prężnie działają nie tylko przy akcjach ratowniczych, ale przede wszystkim w zakresie kulturalno-społecznym. Od połowy lat 70. w szeregi organizacji wstępują kobiety, a od kilku lat w życiu zielonkowskiej straży biorą udział także dzieci należące do Młodzieżowej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZIELONCE

UL. MICKIEWICZA 16

05-220 ZIELONKA

ZOBACZ